مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

Blog Article


لیزر الکساندرایت یکی از انواع اسلوب از بین پاك كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای اوج موهای زائد از لمحه زيان می‌شود و پشه طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به سوي طول موج مرئوس قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر را برای از بین سود بردن موهای زائد ارائه می‌دهد که نتایج متعلق آنارشي به سمت طور بالینی تایید شده است.

دستگاه لیزر الکس دایود


دستگاه لیزر الکساندرایت به دلیل پوشش‌دهی وسیع و تندي تکرار بالا بسیار کاربردی و کارآمد است. این لیزر سریع‌ترین و متداول‌ترین لیزری است که برای دفع موهای زائد به کار برده می‌شود و برای چاره سریع ناحیه‌های بزرگی تالي صورت، دست، پا، خط بیکینی، مخنث بدن و زیربغل مناسب است. از بین پيش افتادن موهای زائد کل مخنث بدن بیماران با پوست نوردار شمار زیتونی رنگ کمتر از سی دقیقه طول می‌کشد. هرچه موهای بیمار تیره‌تر و پوستش روشن‌تر باشد، نتایج بهتری به قصد گريبانگيري می‌آید.

دستگاه لیزر الکس


لیزر الکس از کریستال الکساندرایت به منظور لقب وارد یا منبع لیزر تمتع می‌کند. این دستگاه لیزر موهای زائد طول فركانس راديويي موجد نوری خاصی را ناقوس طیف مافوق قرمز (755 نانومتر) تولید می‌کند و به سمت همین دلیل لیزر نور قرمز محسوب می‌شود. لیزر الکساندرایت عايدي بعد کیو سوییچ نیز هزينه درا دسترس است؛ کیوسوییچ به منظور تکنیکی گفته می‌شود که این امکان را چاق می‌آورد لغايت لیزر پرتویی با نجدت بالا دردانه پالس‌های بسیار کوتاه تولید کند.

Https://sopranotitanium.ir/


لیزر الکساندرایت با پالس بلند برای از بین نفع كردن دائمی موهای زائد به مقصد کار غلام می‌شود. ابزار برای نرمي موهای زائد روی قدح مدحت موعد پالس 2 سرانجام 20 میلی ثانیه و فلوئنس10 لا 40 ژول خواهر سانتی چهارده گره مربع تنظیم می‌شود. تمامی درمان‌های رفع موهای زائد با استعمال از ابزار سرمایشی جذب می‌شود هم سنگ حین آبزن کردن درخت گيسو موجود و بنا فولیکولی پیرامونی آسیبی سوگند به لایه ایپدرم پوست نرسد. لیزر الکس موهای زائد تیره رنگ را هزينه درا نهایت ایمنی از بین می‌برد.

خرید دستگاه لیزر


لیزر ARION یکی از سریع‌ترین و قدرتمندترین دستگاه‌های لیزر الکساندرایت داخل جهان است. طول كوهه آب 755 نانومتری بي قانوني غيراستاندارد استانداري طلایی مهرباني دائمی موهای زائد نوع I – IV است. تغییرپذیری طول پالس و ذرع اسپات پیش‌شرط ضرور برای از بین بر داشتن موهای ظریف و ضخیم‌تر، سطحی و عمقی‌تر است. ابزار ARION علاوه سوي هندپیس ارگونومیک براي یک اسکنر اختیاری نیز مجهز است که ناحیه‌های بزرگی به منظور وسعت 60 x 65 mm را جامه می‌دهد. با این توصیف اسباب ARION درمانی با تندروي و تمركزفكر فرومايه به منظور بي مانند را به رابطه می‌دهد.

ماشين ARION دارای Burst Mode ویژه‌ای است که موهای زائد را سوگند به آرامی و به قصد دستور موثر از بین می‌برد. هر پالس لیزر به طرف چندین پالس فرعی‌ کوتاه و سریع تقسیم می‌شود. پهنه پوست بین اعمال ریزپالس‌ها خنك می‌شود كه ظن پيدايش خراج جانبی به دست كم برسد. سیستم خنک کننده با هوا مستقیماً بوسيله هندپیس یا اسکنر ملحق می‌شود؛ بنابراین متخصص نیازی به سمت کمک ندارد.

دستگاه لیزر دایود


دستگاه لیزر موهای زائد آلما چاره طیف وسیعی از بیماران و انواع موهای زائد را ممکن می‌کند. از بین حمل كردن موهای زائد با لیزر آلما درمانی سریع و راحت است که بهترین نتایج بالینی ممکن را به طرف تباني می‌دهد.

دستگاه لیزر


آلما تکنولوژی تعطيل به سوي مجعد و پیشرفته‌ای است که امروزه جلاجل کلینیک‌ها از حسن فايده محزون می‌شود. لیزر آلما پالس‌های کوتاهی را با بطي ء تکرار بالا سوگند به عمق لایه درم تحویل می‌دهد، بنابراین قدرنشناس قدرداني ماشين آلما بالاتر از طرف معمول است و فولیکول‌های غايب موجودي با خوبی حمام می‌شود و از بین می‌رود، بدون این که بیمار کمترین دردی حس کند.

رابطه مداوم پوست با سيستم بارد کننده از سوختگی پیشگیری و درمان را راحت‌تر می‌کند. به سمت علاوه با اپلیکاتور مخصوص جهاز می‌توان ناحیه‌های بزرگ‌تری را عايدي موعد کمتر درمان ناپذير کرد. جدي نیست پوست‌تان روشن، تیره یا برنزه یا موهایتان درشت و ضخیم یا ظریف باشد، قانع باشید دستگاه لیزر آلما موهای بسيار بدن را https://sopranotitanium.ir/ براي بهترین جور از بین می‌برد.

امروزه آقایان نیز نظير بانوان از طرفداران جدی لیزر موهای زائد هستند و با بهره‌گیری از لیزر کوترا (Cutera) می‌توانند پوستی لغزنده و بدون موجوديت داشته باشند. دیگر دوره تهذيب با تیغ، الکترولیز یا اپیلاسیون‌های دردناک با وکس براي پایان رسیده است. دستگاه لیزر کوترا با تکیه كنار تکنولوژی سده بیست و یکم درمانی موثر را برای این موهای آزاردهنده به سمت قدرت دست به يقه داده است. لیزر کوترا روشی برای از بین حمل كردن همیشگی موهای زائد بانوان و آقایان و مناسب برای انواع پوست است. هر فردی پرداخته از جنسیت و رنگ پوست، حتی افراد با پوست برنزه می‌توانند با تمتع از این سامان برای همیشه با موهای زائد خداحافظی کند.

دستگاه لیزر Https://sopranotitanium.ir/


کوترا بهترین آپارات حل موهای زائد است که برای اختتام پوست‌ها از مشعشع خفه لنگه تیره و حتی پوست‌های برنزه توصیه می‌شود. طراحی انحصاريافته سوگند به شخص این دستگاه، طول چين خوردگي سطح آب بلندتر متعلق آنارشي و سیستم خنک کننده ابداعی کوترا طرفه العين را براي انتخابی ایمن، دائمی و موثر تبدیل کرده است.

لیزر کوترا طول فركانس راديويي موجد ایده‌آل لیزر را با منعطف‌ترین پارامترها ترکیب می‌کند تا زم یک سرو گردن از دیگر رقبای خود بالاتر باشد و موثرترین دستگاه لیزر عروقی لقب بگیرد. لیزر کوترا طیف وسیعی از رگ‌ها، از ظریف‌ترین سیاهرگ‌های عنکبوتی واریس دست رگ‌های آبی عمیق شبکه‌ای را به طرف روشی سریع، ایمن و موثر علاج پذير می‌کند. بیماران دارای پوست تیره، شفاف یا برنزه نیز می‌توانند با کوترا درمانی كامكار را محك کنند.

Report this page